• People, Planet & Profit een duurzame organisatie!

People, Planet & Profit een duurzame organisatie!

Duurzaam ondernemen is een onderwerp dat in het bedrijfsleven dagelijks de revue passeert. Grote bedrijven vervullen naast de kernactiviteiten vaak een maatschappelijke functie en ook het MKB houdt zich bezig met duurzaam ondernemen. Een organisatie onderneemt op een duurzame manier, als het in de bedrijfsvoering rekening houdt met de mens en het milieu. Maatregelen op het gebied van duurzaamheid kunnen zeer uiteenlopen.

Workbee spaart in de bedrijfsvoering mens en milieu waar mogelijk. Om hier een goede balans in te vinden wordt gebruik gemaakt van de drie p’s: People, Planet en Profit. Ter inspiratie voor uw eigen - duurzame - organisatie zijn deze onderwerpen hieronder toegelicht.

People

‘People’ draait om de sociale kant van het ondernemen. De mens staat hierbij centraal zowel binnen, als buiten de organisatie. Een organisatie kan verschillende maatregelen treffen om een duurzame organisatie te vormen op het gebied van ‘People’. We noemen een aantal zaken op:

 • Inzet van mensen met een arbeidsbeperking;
 • Een organisatie met goede  man-vrouw verhoudingen;
 • Medezeggenschap;
 • Medewerkers de mogelijkheid bieden om te groeien;
 • Een veilige en gezonde werkomgeving creëren.

Planet

‘Planet’ zorgt ervoor dat met de bedrijfsactiviteiten rekening gehouden wordt met de planeet (het milieu). Een organisatie kan veel betekenen op dit gebied, bijvoorbeeld met de volgende maatregelen:

 • Afval scheiden;
 • Natuurlijke schoonmaakmiddelen inzetten;
 • Documenten digitaliseren (minder printen);
 • Energieverbruik beperken;
 • Gerecyclede materialen gebruiken.

Profit

‘Profit’ betreft de economische effecten van de bedrijfsactiviteiten op de omgeving. Dit betekent echter niet dat er geen winst gemaakt mag worden door een organisatie. Het gaat erom dat de drie p’s in balans zijn met elkaar, pas dan is een organisatie duurzaam en succesvol. Aan de derde ‘p’ kan op de volgende manieren invulling gegeven worden:

 • Sponsoring van goede doelen;
 • Creëren van werkgelegenheid;
 • Investeren in infrastructuur.

Workbee een duurzame organisatie

Workbee houdt zich als organisatie ook bezig met  verschillende zaken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij streven er naar om de 3 p ‘s uit te balanceren. Enkele maatregelen zijn:

 • Een organisatie met goede man-vrouw verhoudingen;
 • Medewerkers opleiding en training bieden;
 • Een veilige en gezonde werkomgeving creëren;
 • Documenten digitaliseren, printen zoveel mogelijk beperken;
 • Elektrische auto’s rijden;
 • Afval scheiden;
 • Werkgelegenheid bieden;
 • Investering in de (digitale) infrastructuur.

Wij vinden het leuk om met u van gedachten te wisselen over duurzame organisaties en de wijze waarop wij daaraan kunnen bijdragen.