• Koppeling tussen HR2day en Humannet gerealiseerd t.b.v. Agterberg

Koppeling tussen HR2day en Humannet gerealiseerd t.b.v. Agterberg

agterbergIn opdracht van Agterberg B.V. heeft Workbee een koppeling gerealiseerd tussen HR2day (HRM systeem) en VCD Humannet (verzuimsysteem). De HRM en verzuimgegevens worden nu dagelijks gesynchroniseerd zodat er slechts op één plek hoeft te worden ingevoerd en de bedrijfsartsen in hun verzuimomgeving de ziekmeldingen zien binnenkomen en zo hun werk goed kunnen doen.

Andere bronnen

Dat de koppeling gerealiseerd is betekend dat het nu mogelijk is om via alle bronnen waarmee Workbee reeds gekoppeld heeft, ook een koppeling naar Humannet te maken. Workbee recyclet als het ware namelijk de koppelingen, dat is een van de grote voordelen van een indirecte koppeling.

Heeft u ook interesse in een koppeling vanuit HR2day of naar Humannet? Neem dan contact met ons op.